Komitelerimiz

GÖREVLENDİRME

            02.11.2012 Tarihinde Kamu Hastane Birlikleri’ne geçiş ile birlikte Hastanemizdeki yönetimsel değişikler dikkate alınarak; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında Hizmet Kalite Standartları’nın uygulanmasına yönelik olarak,  Kalite Yönetim Birimi, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Ekibi, Akılcı İlaç Kullanım Ekibi, Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi, Transfüzyon Komitesi, Bilgi Güvenliği Ekibi, Hasta Görüş/Öneri Değerlendirme Ekibi, Çalışan Görüş/Öneri Değerlendirme Ekibi, Bina Turu Ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kalite Hizmet Sunumu Değerlendirme Ekibi, Farmakovijilans Sorumlusu , Materyovijilans Sorumlusu ve Hasta BilgilendirmeRıza Onam Formlarının Değerlendirilmesi Komisyonu 2016 yılı için güncellenerek ekte belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

          Bilgi edinilmesini ve Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli bir şekilde çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması hususunda;

            Gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                           Dr. Yasin AKAR

                                                                                                                      Başhekim/Hastane Yöneticisi

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Kalite Yönetim Direktörü ………………...Sinem ŞANDA

Başhekim Yard…………………………….Uz.Dr. Baran ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü………  Merve YAŞAR

İdari Mali İşler Müdürü……………………Ömer YAŞAR

Eğitim Hemşiresi……………………..........Bahar  CİHAN

Hasta Hakları İletişim Sorumlusu…….....Sultan ATEŞ

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan…................................. Başhekim/Hastane Yöneticisi  Dr. Yasin AKAR   

Üye……………………………Başhekim Yard.  Uz. Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR 

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………Dahili Branş Uzmanı  Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye……………………………Cerrahi Branş Uzmanı Dr. Atilla GÜRSEL

Üye……………………………Enfeksiyon Hemşiresi Saadet ÇETİN

Üye……………………………Laboratuvar Branş Uzmanı Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………….….. Eczacı Zerrin  ESEN

Üye…………………………... Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Üye…………………………... Dahili Servis Sorm. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………Cerrahi Servis Sorm.Hemş.Mesude EKEN

Üye…………………………..  Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye…………………………..  Hasta Hakları İletişim Sorumlusu / Süpervizör  Sultan ATEŞ

Üye…………………………..  Güvenlik Görevlisi Murat GÜMÜŞ

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan…................................. Başhekim/Hastane Yöneticisi  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………… İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………Hekim Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Üye…………………………... Dahili Branş Uzmanı  Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye…………………………... Güvenlik Amiri Murat GÜMÜŞ

Üye…………………………... Röntgen Tek. Murtaza MERT

Üye…………………………... Lab Sorumlusu Güler BOZDAĞ

Üye…………………………... V.H.K.İ  Mesut AYDEMİR

Üye…………………………... Çalışan Hakları ve Güvenliği Bir. Sor. Gülşen KARACA

Üye……………………………Enfeksiyon Hemşiresi Saadet ÇETİN

Üye…………………………….Eğitim Hemşiresi / Süpervizör Bahar CİHAN

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

Başkan…................................. Başhekim/Hastane Yöneticisi  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………… İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Hekim Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye…………………………… E.K.K. Hemşiresi Saadet ÇETİN

Üye……………………………Sinem ŞANDA (Diyabet eğitim hemşiresi)

Üye……………………………Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Üye…………………………..  Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye…………………………… Dahili Servis Sorm.Hemşiresi Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………. Cerrahi Servis Sorm. Hemş. Mesude EKEN

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan………………………. Başhekim/Hastane Yöneticisi  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye…....................................... İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Teknik Servis Sorumlusu Cavit YAMAN

Üye……………………………Hastane Güvenlik Amiri Murat GÜMÜŞ

Üye……………………………Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Necdet ARICI

Üye……………………………Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi Sorumlusu Volkan ZENGİN

Üye……………………………Çalışan Temsilcisi (Atanmış) Gökhan DUMAN

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

 

ENFEKSİYON  KONTROL KOMİTESİ

 

Başkan…................................. Enf. Hast. ve Kli. Mikr. Uzman Hekim Handan ÜREMEK

Üye……………………………Uz. Dr. Atilla GÜRSEL

Üye……………………………Uz.Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

 Üye…....................................... İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………E.K.K. Hemşiresi / Sterilizasyon Sorm. Saadet ÇETİN

Üye……………………………Eczacı Zerrin ESEN

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………Ameliyathane Sor. Hemşiresi Gülsüm UYANIK

Üye……………………………Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye……………………………Evde Bakım Hemşiresi Sorm. Havise DEMİRCİ

Üye……………………………Acil Servis Sorm. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

Üye……………………………Cerrahi Servis Sorm. Mesude EKEN

Üye……………………………Doğumhane Sorm. Hemş. Pınar HOSANLI

Üye……………………………Dahili Servis Sorm. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

 

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

 

Enfeksiyon Hast. ve Kli. Mikrobiyoloji Uzmanı…………… Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Başhekim Yard. ………………………………………………..Uz.Dr. Baran ŞEN

Dahiliye Uzmanı……………………………………………… Uz. Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Cerrahi Branş  Uzmanı…………………………………........ Uz.Dr. Atilla GÜRSEL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü….……………………….. Merve YAŞAR

Eczane  Sorumlusu………………………………….................Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi…………………………………........Bahar CİHAN

Enfeksiyon Hemşiresi…………………………………............Saadet ÇETİN

 

 

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Başhekim…………………………………………. Dr. Yasin AKAR

Başhekim Yard. ……………………………………Uz.Dr. Baran ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü….…………….Merve YAŞAR

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı………..... …………Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Enfeksiyon Hast. ve Kli. Mik. Uz. ………………..Uzman Dr. Handan ÜREMEK

Eczane Sorumlusu………………….........................Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi………………...................Bahar CİHAN

Genel Cerahi Uzmanı……………….........................Uz. Dr.Atila GÜRSEL

Acil Sorumlu Hekimi ……………….........................Dr.Ceyhan ERÖZCAN

Enfeksiyon Hemşiresi……………….......................Saadet ÇETİN

 

 

          TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ

Başkan………………………... Başhekim  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………  Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………  İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye ………………………........ İdari Mali İşler Müdürü  Ömer YAŞAR

Üye……………………………. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………. Tıbbi Sekreter Emine ÇAKIR

Üye……………………………..Tıbbi C.S  Volkan  ZENGİN

Üye……………………………..Elektirik Teknisyeni Cavit YAMAN

 

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

Başkan……………………………………Uz.Dr.Handan ÜREMEK

Üye…………………………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye………………………………………… Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU (Dahiliye)

Üye………………………………………… Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye…………………………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………………….Lab. Tek. Güler BOZDAĞ

Üye…………………………........................ Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Üye…………………………………………Uz.Dr.Basri YILMAZ (K.Doğum)

Üye…………………………………………Uz.Dr.Uğur BAKIR (Ortopedi)

Üye…………………………………………Uz.Dr.Atilla GÜRSEL (G.Cerrahi)

Üye…………………………………………Uz.Dr.Cafer AZEROĞLU (Göz)

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 

Başkan………………………………………… Başhekim  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………………………...Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………………………...İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye…………………………………………….. İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………………….  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………………………... Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye………………………………………………Hasta Hakları İletişim Sorm. /Süpervizör Sultan ATEŞ

 

HASTA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan………………………………………… Başhekim  Dr. Yasin AKAR

Üye……………………………………………...Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye………………………………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………………………... İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………………….  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………………………... Kalite Yönetim Direktörü  Sinem ŞANDA

Üye………………………….. …………………. Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

Başkan…………………………………………Başhekim  Dr. Yasin AKAR

Üye………………………………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye………………………………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………………………...İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………………………...Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………………………Çalışan Hak. Ve  Güv. Birim Sorm. Gülşen KARACA

Üye…………………………………………........Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

 

 

BİNA TURU EKİBİ

Başkan…………………………………… Başhekim/Hastane Yöneticisi  Dr. Yasin AKAR

Üye………………………………………...Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye………………………………………...İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye………………………………………...İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………….…. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye…………………………………..….... Kalite Yönetim Direktörü  Sinem ŞANDA

 

                                                                                                                                                                                                                                İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Başkan…………………………………… Başhekim/Hastane Yöneticisi . Dr. Yasin AKAR

Üye………………………………………...Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye………………………………………...İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye………………………………………...İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………….… Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………………. Enfeksiyon Hemşiresi Saadet ÇETİN

Üye………………………………………..Sivil Savunma Amiri Necdet ARICI

İşyeri Hekimi…………………………… Uzman Dr. Handan  ÜREMEK

İşyeri Temsilcisi(Yetkili Sendika)………Sultan ATEŞ

Çalışan Temsilcisi (Atama ile )…………Gökhan DUMAN

Çalışan Temsilcisi………………………...Erhan AĞACANOĞLU

Üye…………………………………..…... Kalite Yönetim Direktörü  Sinem ŞANDA

 

                             KALİTE HİZMET SUNUMU DEĞERLENDİRME EKİBİ

 Başkan……………………………………. Başhekim/Hastane Yöneticisi . Dr. Yasin AKAR

Üye…………………………………………Başhekim Yard. Uz.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………………….……İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye………………………………………….İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………….….. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………………… Enfeksiyon Hemşiresi Saadet ÇETİN

Üye………………………………………....Sivil Savunma Amiri Necdet ARICI

Üye…………………………………..…... ..Kalite Yönetim Direktörü  Sinem ŞANDA

Üye…………………………………………Çalışan Hak. Ve  Güv. Birim Sorm. Gülşen KARACA

Üye………………………….. ……………..Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye…………………………………………Tıbbi C.S  Volkan  ZENGİN

Üye…………………………………………Elektirik Teknisyeni Cavit YAMAN

Üye…………………………....................... Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Eczane  Sorumlusu………………………...Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi…………………. Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye…………………………..  …………….Güvenlik Görevlisi Murat GÜMÜŞ

Üye………………………………………… Ameliyathane Sor. Hemşiresi Gülsüm UYANIK

Üye……………………………. …………….. Dahili Servis Sorm.Hemşiresi Şükriye URGANCIOĞLU

Üye………………………….......................  Röntgen Tek. Özlem ERZURUMLU

Üye…………………………………………Acil Kalite Sorm. Sevda ÇELİK

Üye…………………………………………Anestezi Kalite Sorm. Gökhan DUMAN

Üye…………………………………………Dahili Servis Kalite Sorm. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Üye…………………………………………Diyaliz Kalite Sorm. Yasemin ALGAN

Üye…………………………………………Ameliyathane Kalite Sorm. Sultan BAYRAM

 

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

Farmakovijilans Sorumlusu…………………………………..Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi………………………………………Bahar CİHAN

 

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU

Materyovijilans Sorm…………………………………………..Volkan ZENGİN

 

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZAONAM FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİSYONU

Başkan………………………………...Dr. Yasin AKAR (BAŞHEKİM)

Üye…………………………………… Uz.Dr. Baran Şen (BAŞHEKİM YARD./ ORT.UZMANI)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Basri YILMAZ (K.DOĞUM)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Cafer AZEROĞLU (GÖZ)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Bezayim Can CANDAN(NÖROLOJİ)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Handan ÜREMEK(ENFEKSİYON)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Şeniz YÜKSEL (ÇOCUK)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Şeyhmus AKOLPOĞLU(DAHİLİYE)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Özgül TABAKCI (CİLDİYE)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Uğur BAKIR (ORTOPEDİ)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Atilla GÜRSEL (G.CERRAHİ)

Üye…………………………………….Diş Doktoru Koray AYDIN

 

 

 

 

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.