BDK (BAKIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ) ÖZDEĞERLENDİRME PLANI 2017

               

Denetlenecek Bölüm

Planlanan tetkik tarihi

Denetçiler

Değerlendirilecek Konular

Gerçekleşen tetkik tarihi

Sonuç

 

 

HEMODİYALİZ

 

 

 

ACİL SERVİS

15/05/2017

 

09:00-11:30

 

 

 

 

13:00-15:30

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda  

Acil S.Sor. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Diyaliz  Sor. Hemş.Yasemin KURTULDUM

Cerrahi S. Sor. Hemş. Mesude EKEN

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzersİzi

 

 

 

CERRAHİ CERVİSİ

 

 

 

 

 

 

AMELİYATHANE

 

16/05/2017

 

09:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

13:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Çocuk S.Sor. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Ameliyathane Sor.Hem.Gülsüm UYANIK

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Süpervizör hemşire Sultan ATEŞ

Poliklinik Sor. Hemş. Tülay YILMAZER

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzersizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUK/ GENEL CERRAHİ SERVİSİ

 

 

DOĞUMHANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17/05/2017

 

 

 

09:00-11:30

 

 

 

 

13:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Acil S.Sor. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

Ebe Pınar HOSANLI

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Ameliyathane Sor.Hem.Gülsüm UYANIK

 

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzesizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAHİLİ SERVİS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05/2016

 

 

09:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem ŞANDA

Cerrahi S.Sor.Hemş.Mesude EKEN

Süpervizör hemşire Bahar CİHAN

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egZersizİ

 

 

Denetlenecek Bölüm

Planlanan tetkik tarihi

Denetçiler

Değerlendirilecek Konular

Gerçekleşen tetkik tarihi

Sonuç

 

ÇOCUK/ GENEL CERRAHİ SERVİSİ

 

 

 

DOĞUMHANE

 

25/09/2017

 

 

09:00-11:30

 

 

 

 

13:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Acil S.Sor. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

Ebe Pınar HOSANLI

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Ameliyathane Sor.Hem.Gülsüm UYANIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

 

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzersizi

 

 

 

 

 

CERRAHİ SERVİSİ

 

 

 

AMELİYATHANE

 

26.09.2017

 

09:00-11:30

 

 

 

 

 

13:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem ŞANDA

Çocuk S.Sor. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Ameliyathane Sor.Hem.Gülsüm UYANIK

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem ŞANDA

Süpervizör hemşire  Sultan ATEŞ

Poliklinik Sor.Hem. Tülay YILMAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzersizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMODİYALİZ

 

 

 

 

 

ACİL SERVİS

 

 

 

 

 

 

27/09/2017

 

09:00-11:3

 

 

 

28/09/2017

 

09:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Acil S.Sor. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Diyaliz  Sor. Hemş.Yasemin KURTULDUM

Cerrahi S. Sor. Hemş. Mesude EKEN

 

 

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAHİLİ  SERVİSİ

 

 

29/09/2017

 

    09:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.Merve YAŞAR

Kalite Yön. Direk.Sinem Şanda 

Cerrahi S. Sor. Hemş. Mesude EKEN

Süpervizör hemşire Bahar CİHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasta kabulü ve oryantasyon

-Nöbet değişimi ve hasta teslimi

-Ağrılı hasta izlemi

-Oral mukozitte ağız bakımı

-Günlük özbakım gereksinimleri

-Periferik damar yolu bakımı

-SVK bakımı

-Basınç ülseri önleme ve bakım standartı

-Yatağa bağımlı hasta bakımı

-Ameliyat öncesi ahzırlık ve hasta bakımı

-Ameliyat sonrası hasta bakımı

-Yenidoğan göbek bakımı

-Subkutan enjeksiyon uygulama

-İnsülin uygulama ve izlem standartı

-Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

-Total parenteral beslenme

-Aldığı çıkardığın takibi

-Ödem izlem ve bakımı

-Hastanın yatak içinde mobilizasyonu

-Hastaya pozisyon verme

-Hastanın taburcu edilmesi

-Beden ısısı ölçümü

-Nabız ölçümü

-Kan basıncı ölçümü

-Solunum sayısı alma

-Göz bakımı

-Perine bakımı

-Yatak içi tam vücut banyosu

-Trakeostomi bakımı

-Endotrakeal tüp bakımı

-Diyabetik ayak bakımı(yara açılmamış)

-Oral yolla ilaç uygulama

-IM enjeksiyon uygulama

-Enteral beslenme

-Aspirasyon uygulama

-Derin slunum egzersizi

-Öksürük egzersizi

-Bacak ayak egzersizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.